خبر های داغ
enarfa

ویدئو کلیپ

فیلم فیدل، داستان ناگفته

img16531355

فیلم مستند زندگی فیدل کاسترو

ادامه مطلب »

حقایقی درباره نابرابری در جهان امروز + فیلم

o-income-inequality-facebook

ادامه مطلب »

فیلم آموزشی اهمیت زبان بدن در ارتباطات اجتماعی

اهمیت زبان بدن در ارتباطات اجتماعی

ادامه مطلب »

فیلمی در مورد فقر در عربستان

SUADIARABIA

ادامه مطلب »

فیلمی جالب در مورد واقعیت های اجتماعی عربستان

Arab Film

شکاف طبقاتی . فقر. تبعیض . حقوق بشر

ادامه مطلب »
bigtheme